Lékařské, technické nebo chemické patenty vyžadují víc než jen překlad

Lékařské, technické nebo chemické patenty vyžadují víc než jen překlad Lékařské, technické nebo chemické patenty vyžadují víc než jen překlad

Specifika patentových překladů

Na patentové dokumenty jsou kladeny vysoké nároky na formátování a specifickou terminologii. Ať už se jedná o fázi analýzy patentové čistoty, patentové rešerše nebo přípravy patentové přihlášky.

Ukázky odborné patentové terminologie:

 • method = „způsob“ (nikoli „metoda“)
 • embodiment = „provedení“
 • composition = „kompozice“ (nikoli „složení“)
 • spojení „characterized in that …“ = „vyznačující se tím, že …“

Úpravu formátování pro vás provedou naši grafici, kteří text vloží do univerzální nebo vaší připravené šablony.

Současně s úpravou formátování provádíme i kontrolní čtení naším interním týmem editorů. Chceme se totiž vždy přesvědčit, že přeložený text je opravdu v pořádku.

Jak to probíhalo

Kvalitní tým je základ

Na úvod bylo třeba sestavit realizační tým. U chemických patentových překladů jsou to vždy tito specialisté:

 • překladatel se specializací na chemickou a patentovou terminologii,
 • jazykový korektor – rodilý mluvčí cílového jazyka,
 • editor/grafik,
 • hlavní projektový manažer řídící realizační práce,
 • back-up projektový manažer (záložní koordinátor seznámený se všemi detaily projektu).

Při úvodním zaškolení realizačního týmu se všichni jeho členové seznámili s časovým harmonogramem projektu, textem k překladu, odbornou patentovou terminologií podchycenou v glosáři, patentovými pravidly a MS Word šablonou pro zasazení a nastavení formátování finálního textu po překladu.

Obdobný brífink je u těchto projektů nesmírně důležitý. Pokud všichni členové realizačního týmu ví, na čem pracují a jak má vypadat finální výsledek, podepíše se to pozitivně na kvalitě jejich práce.

safe_square.jpg
copyright_square.jpg

Příprava textu na překlad

Před samotným překladem bylo nutné text připravit a převést jej z formátu PDF do editovatelného dokumentu MS Word.

Převody provádíme profesionálními konvertory, které přináší kvalitnější výstupy než bezplatné on-line programy. Součástí převodu je i grafická úprava textu zahrnující tyto kroky:

 • úprava první strany patentového dokumentu, odstranění šablonových textů,
 • odmazání čísel řádků,
 • odmazání konců oddílů,
 • změna rozložení z dvousloupcového na jednosloupcové,
 • zpracování tabulek a obrázků v textových polích,
 • oprava a správné nastavení horních a spodních indexů u chemických značek a vzorců,
 • odmazání nerelevantních textů (duplicitní patentové nároky v dalších jazycích, reference).

Překlad a jazyková kontrola

Jako první u většiny patentů překládáme seznam vztahových značek. Vytvoříme tím terminologickou bázi, kterou je možné odsouhlasit se zákazníkem a používat při překladu. Překlady vztahových značek jsou pak konzistentní i u rozsáhlých textů, které se překládají i řadu měsíců. U chemických patentů jsou však vztahové značky spíše ojedinělé, což byl také tento případ.

Samotný překlad realizoval pouze jeden lingvista. Pokud by bylo třeba vyhotovení urychlit, využíváme nástroj Memsource. Ten umožňuje sdílet překladovou bázi a terminologický a patentový slovník mezi více překladateli pracujícími souběžně a zajistit tak jednotnou terminologii a styl v celém dokumentu.

Překlad byl dokončován po částech a průběžně po jazykové stránce kontrolován naším interním jazykovým korektorem – rodilým mluvčím češtiny. Cílem tohoto kontrolního čtení bylo identifikovat a opravit případné nedostatky, které překladatel mohl při svém kontrolním čtení přehlédnout.

Závěrečná úprava formátování a grafiky

Po dokončení překladu bylo nutné nastavit formátování dokumentu podle vzorové šablony zákazníka. Tyto práce provádí náš interní editor/grafik, který se na úpravy patentových překladů specializuje. Jedná se především o tyto úpravy:

 • nastavení řádkování, fontu a velikosti písma,
 • vymezení záhlaví a zápatí a odsazení od okrajů,
 • vložení čísel stránek,
 • odsazení číslovaných odstavců,
 • nastavení mezer mezi obrázky a vložení popisků k obrázkům.

Finální kontrola

Před odevzdáním finálního dokumentu zákazníkovi provádí projektový manažer ještě závěrečnou vizuální kontrolu celého dokumentu. Vždy se totiž chceme přesvědčit, že přeložený patentový dokument je opravdu v pořádku.

Odevzdání hotového překladu a vyhodnocení

Ze zkušeností víme, že samotný proces realizace i úroveň znalostí realizačního týmu je nutné neustále zlepšovat. Ze zpětné vazby zákazníka proto vždy děláme report, jehož závěry slouží pro zkvalitňování našich služeb.

V případě popisovaného chemického patentu byla objednavatelem mezinárodní síť patentových kanceláří. Zákazník byl s překladem spokojen, podnět pro zlepšení se týkal pouze nastavení číslování stránek orientovaných na šířku (obvykle stránky s širokými tabulkami). Tento podnět se po závěrečném brífinku realizačního týmu propsal do patentového manuálu, aby byl při všech budoucích patentových překladech tohoto zákazníka důsledně dodržován.

Co říci úplně na závěr?

Snad jen krátké shrnutí klíčových prvků kvalitních a profesionálních patentových překladů:

 • profesionální a zaškolený realizační tým disponující potřebnou terminologickou odborností,
 • kvalitní příprava dokumentu na překlad a úvodní brífink realizačního týmu,
 • striktně dodržovaný časový harmonogram prací,
 • detailní proces realizace patentových překladů,
 • propracovaný manuál a terminologický patentový glosář,
 • důsledná jazyková kontrola,
 • precizní nastavení formátování a grafického rozložení finálního dokumentu,
 • schopnost sebekriticky zhodnotit svoji práci a vidět a implementovat zjištěné podněty pro zlepšení.

TAKÉ POTŘEBUJETE ODBORNÉ PATENTOVÉ PŘEKLADY?

Pošlete nám rychlou nezávaznou poptávku

Vyplňte krátký poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization