Náš překlad odborné lékařské publikace pomáhá při porodech na celém světě

Náš překlad odborné lékařské publikace pomáhá při porodech na celém světě Náš překlad odborné lékařské publikace pomáhá při porodech na celém světě

Specifika odborných lékařských překladů

Správná lékařská terminologie a její konzistence v rámci celého přeloženého textu je nezbytnou podmínkou, aby překladu rozuměli i lékaři v cizině. Lékařské texty obsahují nejen odborné lékařské termíny, ale i latinské názvy, zkratky a často i obecné výrazy využívané laickou veřejností. Mnoho výrazů má několik různých významů a tedy i variant překladu. Překladatel – specialista na lékařskou terminologii musí pečlivě volit vhodné výrazy pro jednotlivé odborné termíny podle cílové skupiny přeloženého textu. Překlad lékařské dokumentace pro lékaře v zahraničí bude vyžadovat jiný přístup než překlad článku nebo lékařské studie do mezinárodního odborného časopisu.

Ukázka více možných variant překladu:

 • lékařský termín: infarkt myokardu (myocardial infarction)
 • laický výraz: srdeční mrtvice (heart attack)
 • anglická zkratka: MI
 • latinský název: infarctuscordis

Po vyhotovení překladu je žádoucí provést odbornou korekturu dalším překladatelem – specialistou na lékařskou terminologii. Jde přece jen o lidské zdraví, a tak je třeba zajistit, aby byl překlad významově a terminologicky perfektní. Nakonec je vhodné provést i jazykovou korekturu rodilým mluvčím cílového jazyka, která zajistí gramatickou a stylistickou správnost překladu.

Kniha_Postpartalni_hemoragie_CS_2.jpg

Jak to probíhalo

Příprava textu na překlad

Na úvod bylo třeba sestavit realizační tým sestávající z překladatele se specializací na obor gynekologie a porodnictví, jazykového korektora, předtiskového korektora a editora.

Lingvisty doplňoval hlavní projektový manažer a jeho zástupce, který byl seznámený se všemi detaily projektu a sloužil jako záloha pro případ potřeby.

Při zaškolení realizačního týmu jsme všechny seznámili s textem k překladu, odbornou terminologií podchycenou v glosáři, žádoucí tonalitou přeložených textů a v neposlední řadě i cílovou skupinou čtenářů, kteří budou publikaci číst. Ze zkušenosti víme, že podobný brífink je u obdobných projektů nesmírně důležitý. Pokud všichni členové realizačního týmu ví, na čem pracují a k čemu bude výsledek jejich práce sloužit, podepíše se to kladně na kvalitě jejich práce.

Překladatelský proces obsahoval následující kroky:

 • Příprava textů na překlad (převod z PDF do editovatelné podoby, kodifikace formátování, práce s obrázky a grafickými objekty, práce s bibliografickými odkazy aj.).
 • Analýza odborné terminologie (ujasnění terminologie a sestavení glosáře).
 • Překlad zkratek a rejstříku a jejich odsouhlasení autorem textu.
 • Vložení zdrojového textu na překlad do CAT nástroje Memsource, který dokáže zohlednit opakování nebo i částečnou podobnost textů na překlad. Současně umožňuje zachovat jednotný styl a terminologii i u podobně obsáhlých projektů.
 • Samotný překlad textů vystudovaným lékařem, který se specializuje na obor gynekologie a porodnictví. Vzhledem k charakteru textu byl důraz kladen především na obsahovou správnost, jednoznačnost a pochopitelnost přeloženého textu.
 • Export přeloženého textu nazpět do formátu MS Word a kontrolní čtení překladatelem. Součástí této fáze byl i dopřeklad needitovatelných obrázků, u kterých jsme texty přeložili legendou vždy pod daným obrázkem. Obrázky v latině se z pochopitelných důvodů nepřekládaly.
 • Jazyková korektura rodilým mluvčím britské angličtiny, v rámci které jsme se zaměřili na gramatickou a stylistickou správnost přeloženého textu. Charakter textu vyžadoval intenzivní průběžné konzultace mezi korektorem a lékařem, který překlad vyhotovil. Po ujasnění všech dílčích termínů následovalo ještě jedno finální čtení korektorem. Z toho vzešlo další poměrně značné množství změn k zapracování. To nás nepřekvapilo, ze zkušenosti totiž víme, že je rozdíl mezi čtením přerušovaným dílčími konzultacemi a finálním čtením celého textu „v kuse“.
Kniha_Postpartalni_hemoragie_EN_3.PNG
 • Sazba přeloženého textu do grafického formátu Adobe InDesign (proběhlo na straně zákazníka).
 • Předtisková korektura – identifikace typografických změn a nepřeložených částí vč. jejich dopřekladu. Předtiskovou korekturu jsme provedli nad náhledovým PDF dokumentem a všechna doporučení korektor zaznamenal formou korektorských značek nebo vložených poznámek pro grafika. Předtiskovou korekturu provedl další rodilý mluvčí britské angličtiny. To byl záměr, bylo totiž vhodné, aby text prošel čtením 2 různými rodilými mluvčími britské angličtiny (dva páry očí vidí přece jen více než jeden).
 • Zapracování doporučených změn z předtiskové korektury grafikem přímo v programu Adobe InDesign (proběhlo opět v grafickém studiu zákazníka). 
 • Profesionální tisk publikace (opět proběhlo v režii zákazníka).
medical_translations.jpg

Kroky od přípravy textů po jazykovou korekturu probíhaly nad více částmi textu souběžně. Termín pro vyhotovení překladu byl poměrně krátký a vyžadoval tak rozdělení zdrojového textu do 5 dílčích částí, na kterých pracovali členové realizačního týmu souběžně. Bylo tak možné začít např. s jazykovou korekturou dříve, než byl celý text kompletně přeložený.

Závěr a vyhodnocení

Ze zpětné vazby zákazníka vyplývá, že byl velmi mile překvapen úrovní odborných znalostí lingvisty, který překlad vyhotovil. Ukázalo se tak, že správný výběr překladatele s patřičnou specializací je u podobně odborných lékařských překladů základ.

Jako velmi pozitivní se ukázal i zmíněný brífink všech členů překladatelského týmu, při kterém došlo k seznámení se zdrojovým textem, terminologií a cílovou skupinou. Je vhodné, aby členové týmu znali účel použití přeložené publikace a při své práci na překladu měli tuto informaci k dispozici.

V neposlední řadě pozitivně hodnotíme i správně naplánovaný překladatelský proces. Obsahoval všechny nezbytné kroky pro to, aby byl přeložený text kvalitní po odborné, jazykové i typografické stránce. V rámci projektového managementu odvedli kvalitní práci hlavní projektový manažer a jeho zástupce. Ti naplánovali časový harmonogram tak, že na sebe všechny práce bez průtahů navazovaly a slíbený a smluvně stanovený termín vyhotovení tak bylo možné dodržet.

TAKÉ POTŘEBUJETE ODBORNÉ LÉKAŘSKÉ PŘEKLADY?

Pošlete nám rychlou nezávaznou poptávku

Vyplňte krátký poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization