Jak to vypadá, když zážitkový web expanduje do zahraničí

Jak to vypadá, když zážitkový web expanduje do zahraničí Jak to vypadá, když zážitkový web expanduje do zahraničí

 

Naším zákazníkem je provozovatel webu Adrop.cz, který se specializuje na záááážitkové dárky pro muže. Pečlivě vybírané zážitky nabízí jako originální alternativu tradičních hmotných darů.

Expanze webu Adrop do zahraničí a přizpůsobení webu pro anglicky a německy mluvící zákazníky byl logický krok po stabilizaci a upevnění prodeje v ČR a získání zákazníků z nových trhů.

Skydive_2.jpg

Proč expandovat do zahraničí?

Globalizovaný svět propojený internetem umožňuje pohodlné online nakupování stále více uživatelům. S rostoucí mírou online nákupů však úměrně roste i konkurence internetových prodejců v jednotlivých zemích. Expanze na nové trhy je tak pro provozovatele jedinou možností, jak získat nové zákazníky a udržet si svůj tržní podíl. Statistiky ecommerce potvrzují, že tato strategie je správná:

 • více než polovina spotřebitelů upřednostňuje online nakupování ve svém mateřském jazyce
 • více než 2/3 spotřebitelů si před nákupem chce přečíst recenze a hodnocení, opět ideálně ve svém mateřském jazyce
 • francouzsky a německy mluvící spotřebitelé si na svůj mateřský jazyk při online nakupování potrpí nejvíce
 • 3/4 spotřebitelů nakoupí v online obchodu opakovaně pokud je zákaznická podpora poskytována v jejich mateřském jazyce
 • více než 10 % spotřebitelů zruší svůj nákup pokud zjistí, že ceny jsou uvedeny v cizí měně

Jak to probíhalo

Příprava je základ

Texty na české verzi webu Adrop.cz mají atypický a nevšední styl, kterým se společnost Adrop odlišuje od formálněji psaných popisků konkurence. V českých textech se objevují výrazy jako „paráááádička, záááážitek, chapi, sednout si na zadek“ aj. Tedy texty v tonalitě, která webu dodává šťávu a autentičnost.

Naším úkolem bylo tento unikátní styl a tonalitu textů zachovat i v anglické a německé jazykové mutaci a převést metafory a idiomy do angličtiny a němčiny. Tak, aby přeložené texty byly stejně zajímavé a originální jako v češtině.

V průběhu zpracování všichni členové našeho realizačního týmu (překladatelé, korektoři, editoři, projektoví manažeři) pracovali s následujícími materiály:

 • komunikační pravidla pro značku Adrop
 • cílová skupina vč. způsobu oslovování, důrazu na emoce aj.
 • tón a žádoucí míra formálnosti komunikace, míra expresivnosti vyjádření
 • žádoucí a naopak zakázané slangové výrazy (vyjasněno v rámci terminologického glosáře)
 • pravidla pro využívání emotikonů
 • pravidla pro lokalizaci prodloužených samohlásek (parááááda, záááážitek, vlnáááá aj.)
 • ujasnění tzv. „locales“ použité angličtiny (British/US/Global English)
 • kodifikace žádoucích forem mezinárodních slov v překladu do němčiny

Export textů na překlad

Po vyjasnění žádoucího stylu lokalizovaných webových stránek došlo na přípravu samotných textů na překlad. Zákazník nám dodal vyexportované texty ve formátu .html, které obsahují nejen text na překlad, ale i formátovací značky (tzv. tagy). Výhodou tohoto postupu je možnost formátovací tagy při překladu zamknout a formátování textu neporušit. Ve výsledku tak je import přeložených textů nazpět do webového prostředí rychlejší a levnější, protože texty není nutné znovu formátovat (stačí pouze drobné úpravy např. při rozdílné délce původního a přeloženého textu atp.).

SEO překlad a lokalizace textů do němčiny a angličtiny

Samotný překlad textů jsme realizovali v CAT nástroji Memsource. Bylo tak možné zohlednit významnou míru opakování (částečnou podobnost textů), která je u webových stránek a e-shopů zcela obvyklá. Výsledná jednotková cena za překlad se tak snížila ze základní sazby 285 Kč na 169 Kč bez DPH za 1 normostranu textu na překlad.

Součástí SEO překladu byla i citlivá implementace klíčových slov z glosáře tak, aby text zněl přirozeně, ale současně fungoval při organickém vyhledávání. Efektivní a důslednou práci s glosářem a zajištění terminologické a stylistické jednoty všech přeložených textů umožnil opět CAT nástroj Memsource.

Po dokončení fáze překladu následovalo provedení jazykové korektury rodilým mluvčím angličtiny a němčiny. Požadovaný styl přeložených textů vyžadoval, aby je jednalo o korektory, kteří se na marketingové texty specializují. Součástí procesu jazykové korektury byla i lokalizace přeložených textů, tedy přizpůsobení překladu cílovému kulturnímu prostředí.

Korektura rodilými mluvčími zajistila přirozenost, autenticitu a čtivost u německy a anglicky mluvících návštěvníků webových stránek.

Kontrola kvality překladu

Překladatelské služby jsou výsledkem lidské tvůrčí práce. Na základě mnoha let zkušeností si uvědomujeme, že i ten nejlepší překladatel a korektor může udělat chybu, kterou ani při svém kontrolním čtení neodhalí. Všechny texty po dokončení překladu tedy důkladně kontrolují naši interní editoři. Jedná se o lingvisty, kteří přeložené texty čtou a porovnávají s originálem, používají přitom pokročilé QA nástroje (např. ApSIC, QA Memsource aj.). Často při své výstupní kontrole odhalí překlepy, nesprávné formátování čísel, odchylky v grafickém zobrazení atp.

Výstupní kontrolní čtení považujeme za nezbytný krok překladatelského procesu, který výraznou měrou pozitivně ovlivňuje výslednou kvalitu přeložených textů a zabezpečuje bezvadný výstup vůči klientovi. Proto jsme jej aplikovali i při dokončovací fázi překladu webových stránek adrop.cz.

Vizuální kontrola textů po importu do webového prostředí

Po dokončení překladatelských prací si zákazník vložil přeložené texty nazpět do webového prostředí svých stránek. Protože český text se po překladu do angličtiny i němčiny „prodlužuje“, bylo nutné zkontrolovat jeho správné zobrazení na webových stránkách. Naši rodilí mluvčí zkontrolovali zalamování textů, CTA buttony, položky menu a další významné prvky webu. Výstupem jejich vizuální kontroly pak byl report změn pro implementaci.

A jak vypadá výsledek výše popsaného SEO překladatelského procesu? Podívejte se na www.adrop.cz/en a přesvědčte se sami.

Také uvažujete o profesionálním SEO marketingovém překladu webových stránek nebo e‑shopu do cizího jazyka? A chcete, aby byly výsledné texty nejen srozumitelné, přirozené a atraktivní, ale aby dosahovaly co nejlepších výsledků i organickém vyhledávání na internetu? Pak je služba profesionálního SEO překladu od NK Langa přesně pro vás! Kontaktujte nás pro více podrobností.

TAKÉ POTŘEBUJETE PROFESIONÁLNÍ SEO MARKETINGOVÉ PŘEKLADY?

Pošlete nám rychlou nezávaznou poptávku

Vyplňte krátký poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization