Překlady do středoevropských a východoevropských jazyků

Překlady do středoevropských a východoevropských jazyků
Překlady do středoevropských a východoevropských jazyků

 

 

Střední a východní Evropa (zkráceně CEE) je obecný termín pro skupinu zemí ve střední, jihovýchodní, severní a východní Evropě. Termín se začal používat po pádu železné opony v letech 1989-1990 a zahrnuje obvykle bývalé komunistické státy v Evropě.

Složení skupiny CEE jazyků je velmi pestré a zahrnuje slovanské jazyky (např. polština, ruština, bulharština, slovinština, srbština, chorvatština), baltské jazyky (litevština, lotyština), ugrofinské jazyky (maďarština, estonština) nebo třeba románskou rumunštinu. Většina z nich jsou obtížné jazyky, které pro cizince není snadné se naučit. Překlady do CEE jazyků je tak vhodné realizovat pomocí rodilých mluvčí, kteří zajistí, že přeložený text bude působit autenticky.

ZARUČÍME VÁM

 • profesionální překlad vyhotovený specialistou na daný obor a terminologii
 • gramatickou a stylistickou správnost zajištěnou rodilými mluvčími CEE jazyků
 • využití CAT nástrojů pro zohlednění podobnosti a opakování v textu na překlad
 • zachování formátování a grafického rozložení přeloženého textu podle původního originálu
 • jednotnou terminologii a styl v rámci celého překladu
 • implementaci zákaznické terminologie a ustálených slovních spojení
 • přizpůsobení stylu překladu jeho cílové skupině
 • kontrolní čtení týmem interních editorů s využitím QA nástroje ApSIC pro zajištění maximální kvality překladu
 • dodržení dodacích lhůt i u expresních překladů během dne
 • provedení platby až po obdržení a zkontrolování překladu

PŘEKLADY DO CEE JAZYKŮ REALIZUJEME U TĚCHTO OBORŮ A SLUŽEB

Technické překlady Právní překlady Lékařské překlady Překlady patentů Marketingové překlady Překladů webů a softwaru Soudně ověřené překlady Korektury rodilým mluvčím češtiny Profesionální tlumočení

Profesionální překlady do CEE jazyků

Potřebujete přeložit technický manuál, lékařskou studii, právní smlouvu nebo webové stránky do některého z CEE jazyků? Naši překladatelé jsou prověření a zkušení rodilí mluvčí těchto jazyků, jejichž kvalitu neustále kontrolujeme. S kvalitou naší práce jsou dlouhodobě spokojeni v mnoha mezinárodních společnostech (např. Bosch, HP, Xerox, Medtronic, INNOVA Pharma, Nutricia, Nordsee, BAUHAUS, Česká advokátní komora, SIEMENS, HSBC, BNP Paribas aj.).

Překlady vyhotovujeme i s využitím CAT nástrojů (Trados, Memsource, memoQ aj.), které zajišťují dlouhodobou konzistenci terminologie a stylu.

Soudně ověřené překlady do CEE jazyků

Ověřené překlady se nejčastěji používají pro úřední účely (vyžadují je obvykle pojišťovny, úřady, univerzity, velvyslanectví a jiné instituce). Překlad tvoří svazek originálního dokumentu, překladu a překladatelské doložky, vše pevně svázané trikolorou. Soudně ověřené překlady do češtiny u nás vyhotovují zkušení překladatelé s patřičným pověřením a akreditací. Vyhotovené překlady vám zašleme poštou nebo kurýrní službou na libovolnou adresu na světě.

Marketingové překlady webových stránek a dalších propagačních materiálů obvykle provádíme s následující jazykovou korekturou rodilým mluvčím daného CEE jazyka. Překlad při ní gramaticky a stylisticku upravíme tak, aby odpovídal zvyklostem kulturního prostředí cílové země. Přeložený text tak na čtenáře působí autenticky, atraktivně a čtivě.

U odborných technických, lékařských, patentových nebo právních dokumentů provádíme odbornou korekturu dalším překladatelem. Můžete se tak spolehnout, že vaše lékařské studie, výroční zprávy nebo chemické patenty budou obsahovat správnou a srozumitelnou terminologii.

NK Langa | Translations into Central and Eastern European languages

Korektury rodilými mluvčími CEE jazyků

Potřebujete u již přeloženého textu provést jazykovou, předtiskovou nebo odbornou korekturu rodilým mluvčím některého z CEE jazyků? Naši korektoři jsou lingvisté, kteří se korekturami zabývají na profesionální úrovni. Zajistí gramatickou, stylistickou a typografickou vytříbenost překladu, popř. prověří odbornost použité terminologie. Na čtenáře tak překlad bude působit jako autorský text psaný přímo v daném jazyce. Bez obav tak text můžete použít pro jeho další publikaci.

Jazyková korektura obsahuje následující kroky:

 • kontrola gramatických pravidel a stylu daného CEE jazyka
 • kontrola pravopisu
 • kontrola úplnosti překladu
 • kontrola číselných údajů
 • kontrola formátování textu
 • kontrola dodržení lokálních standardů prostředí cílové země

Profesionální tlumočení

Máme připravený tým zkušených tlumočníků s profesionálním vystupováním a zkušenostmi při tlumočení formálních i neformálních příležitostí. Pomůžeme vám s konsekutivním, simultánní, soudně ověřeným i telefonickým tlumočením v kterékoli evropské zemi. Rodilí mluvčí CEE jazyků vám pomohou nejen se samotným tlumočením, ale i s orientací v daném kulturním prostředí. Nemusíte se tak obávat žádných kulturních přešlapů, ať už bude tlumočení probíhat na konferenci, v restauračním salonku nebo v neformálním prostředí horského hotelu.

Máme zkušenosti s tlumočením obchodních schůzek, konferenčním tlumočení včetně zajištění tlumočnické techniky (např. pro Karlovarské minerální vody a.s.), tlumočením ve výrobě (např. pro továrnu Peugeot Japy Industries ve francouzském Montbéliardu) nebo tlumočením při zavádění systému SAP (např. pro společnosti STIHL nebo BOSCH).

Pošlete nezávaznou poptávku

Vyplňte poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization