Překlady ze slovenštiny a překlady do slovenštiny

Překlady ze slovenštiny a překlady do slovenštiny
Překlady ze slovenštiny a překlady do slovenštiny

 

 

 

Slovenština je úředním jazykem Slovenska, současně se jedná o jeden z 24 oficiálních úředních jazyků Evropské unie. Její gramatika je jednodušší než čeština, stále se však jedná spíše o obtížný jazyk, který pro cizince není snadné se naučit. Překlady do slovenštiny je tak vhodné realizovat pomocí rodilých mluvčí, kteří zajistí, že přeložený text bude působit autenticky.

ZARUČÍME VÁM

 • profesionální překlad vyhotovený specialistou na daný obor a terminologii
 • gramatickou a stylistickou správnost zajištěnou rodilými mluvčími slovenštiny
 • využití CAT nástrojů pro zohlednění podobnosti a opakování v textu na překlad
 • zachování formátování a grafického rozložení přeloženého textu podle původního originálu
 • jednotnou terminologii a styl v rámci celého překladu
 • implementaci zákaznické terminologie a ustálených slovních spojení
 • přizpůsobení stylu překladu jeho cílové skupině
 • kontrolní čtení týmem interních editorů s využitím QA nástroje ApSIC pro zajištění maximální kvality překladu
 • dodržení dodacích lhůt i u expresních překladů během dne
 • provedení platby až po obdržení a zkontrolování překladu

PŘEKLADY DO SLOVENŠTINY REALIZUJEME U TĚCHTO OBORŮ A SLUŽEB

Technické překlady Právní překlady Lékařské překlady Překlady patentů Marketingové překlady Překladů webů a softwaru Soudně ověřené překlady Korektury rodilým mluvčím slovenštiny Profesionální tlumočení

Profesionální překlady do slovenštiny

Potřebujete přeložit technický manuál, lékařskou studii, právní smlouvu nebo webové stránky do slovenštiny? Naši překladatelé jsou prověření a zkušení rodilí mluvčí slovenského jazyka, jejichž kvalitu neustále kontrolujeme. S kvalitou naší práce jsou dlouhodobě spokojeni v mnoha slovenských i mezinárodních společnostech (např. Bosch, HP, Xerox, REPROMEDA Biology ParkMedtronic, INNOVA Pharma, Nutricia, BAUHAUSSIEMENS, HSBC, BNP Paribas aj.).

Překlady vyhotovujeme i s využitím CAT nástrojů (Trados, Memsource, memoQ aj.), které zajišťují dlouhodobou konzistenci terminologie a stylu.

Soudně ověřené překlady do slovenštiny

Ověřené překlady se nejčastěji používají pro úřední účely (vyžadují je obvykle pojišťovny, úřady, univerzity, velvyslanectví a jiné instituce). Překlad tvoří svazek originálního dokumentu, překladu a překladatelské doložky, vše pevně svázané trikolorou. Soudně ověřené překlady do slovenštiny u nás vyhotovují zkušení překladatelé s pověřením od Ministerstva spravedlnosti SR. Vyhotovené překlady vám předáme osobně u nás v kanceláři nebo je zašleme poštou nebo kurýrní službou na libovolnou adresu na Slovensku nebo v zahraničí.

Marketingové překlady webových stránek a dalších propagačních materiálů obvykle provádíme s následující jazykovou korekturou rodilým mluvčím slovenštiny. Překlad při ní gramaticky a stylisticku upravíme tak, aby odpovídal zvyklostem slovenského kulturního prostředí. Přeložený text tak na slovenské čtenáře působí autenticky, atraktivně a čtivě.

U odborných technických, lékařských, patentových nebo právních dokumentů provádíme odbornou korekturu dalším překladatelem. Můžete se tak spolehnout, že vaše lékařské studie, výroční zprávy nebo chemické patenty budou obsahovat správnou a srozumitelnou terminologii.

NK Langa | Professional Slovak translations

Korektury rodilým mluvčím slovenštiny

Potřebujete u již přeloženého textu provést jazykovou, předtiskovou nebo odbornou korekturu slovenským rodilým mluvčím? Naši korektoři jsou lingvisté, kteří se korekturami zabývají na profesionální úrovni. Zajistí gramatickou, stylistickou a typografickou vytříbenost překladu, popř. prověří odbornost použité terminologie. Na čtenáře tak překlad bude působit jako autorský text psaný přímo v slovenském jazyce. Bez obav tak text můžete použít pro jeho další publikaci.

Jazyková korektura slovenštiny obsahuje následující kroky:

 • kontrola slovenských gramatických pravidel a stylu
 • kontrola slovenského pravopisu
 • kontrola úplnosti překladu
 • kontrola číselných údajů
 • kontrola formátování textu
 • kontrola dodržení lokálních standardů slovenského prostředí

Profesionální tlumočení

Máme připravený tým zkušených tlumočníků s profesionálním vystupováním a zkušenostmi při tlumočení formálních i neformálních příležitostí. Pomůžeme vám s konsekutivním, simultánní, soudně ověřeným i telefonickým tlumočením na Slovensku nebo i v zahraničí. Rodilí mluvčí slovenského jazyka vám pomohou nejen se samotným tlumočením, ale i s orientací ve slovenském kulturním prostředí. Nemusíte se tak obávat žádných kulturních přešlapů, ať už bude tlumočení probíhat na konferenci, v restauračním salonku nebo horském hotelu v Tatrách.

Máme zkušenosti s tlumočením obchodních schůzek, konferenčním tlumočení včetně zajištění tlumočnické techniky (např. pro Karlovarské minerální vody a.s.), tlumočením ve výrobě (např. pro továrnu Peugeot Japy Industries ve francouzském Montbéliardu) nebo tlumočením při zavádění systému SAP (např. pro společnosti STIHL nebo BOSCH).

Pošlete nezávaznou poptávku

Vyplňte poptávkový formulář a my vám obratem zpracujeme nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization