FAQ

FAQ FAQ
FAQ

JAZYKY, TERMÍNY VYHOTOVENÍ, CENY A ÚČTOVANÉ JEDNOTKY

Jaké jazyky překládáte?

Máme zkušenosti s překlady ve více než 50 jazykových kombinacích. Nezaměřujeme se pouze na jazykové kombinace s češtinou nebo slovenštinou, ale realizujeme i cizojazyčné jazykové kombinace (např. z angličtiny do ruštiny, z němčiny do polštiny atp.).

Překládáte i mezi cizími jazyky?

Ano, nezaměřujeme se jen na kombinace s češtinou, ale můžeme pro vás zhotovit i překlady mezi cizími jazyky napřímo. Běžně realizujeme překlady z angličtiny do středoevropských a východoevropských (CEE) jazyků. Na vyžádání však pro vás zajistíme i méně obvyklé jazykové kombinace vč. překladů do asijských, skandinávských, arabských, indických nebo třeba jihoamerických jazyků.

Jaké jsou termíny vyhotovení?

Termín vyhotovení závisí na množství textu, jeho oboru a náročnosti zpracování. U překladu 10 normostran textu (cca 2 500 slov) je běžný termín vyhotovení 2-3 pracovní dny. Pokud však na překlad spěcháte, lze jej vyhotovit i do 24 hodin nebo během dne.

Jsme schopni vyhovět požadavku zákazníka na jakýkoli termín vyhotovení. Podle požadavků, množství textu a další specifikace realizujeme překlady ve 3 termínech:

 • běžný termín
 • spěšný termín
 • expresní termín
Jaké jsou vaše kapacity?

Systém řízení realizace zakázek, obsáhlá síť dodavatelů a mnohaleté zkušenosti nám umožňují realizovat současně velké množství projektů i v expresních časech vyhotovení.

Kolik stojí překlad?

Orientační ceník naleznete na stránce Ceník služeb. Pro přesnější kalkulaci nás prosím kontaktujte nebo požádejte o nezávaznou cenovou nabídku.

Jednotkovou i celkovou cenu uvádíme vždy předem v cenové kalkulaci nebo rámcové smlouvě o dílo, garantovanou cenu nikdy neměníme.

Našim zákazníkům poskytujeme následující slevy:

 • množstevní sleva
 • mimořádná sleva

Jsme plátci DPH, uváděné ceny jsou vždy bez DPH 21 %.

Zahrnuje cena i grafické zpracování?

Základní grafické zpracování textu po překladu podle originálního dokumentu je zahrnuto v ceně překladu. Na vyžádání provedeme i speciální grafické zpracování včetně přípravy dokumentu do tisku a následný tisk.

Jaké jsou účtované jednotky?
 • Normostrana (NS) - 1 800 úhozů (znaky vč. mezer)
 • Fyzická strana (FS) - jedna strana dokumentu určená k přeložení do jiného jazyka nebo jinému zpracování, bez ohledu na její velikost a množství textu na ní
 • Jednotka soudního překladu (J) - FS (strana úředního dokumentu) nebo NS (překročí-li její rozsah 1 800 úhozů)
 • Slovo - znak nebo sled znaků oddělený mezerami
 • Znak - písmeno, číslice nebo jakékoli vyjádření pojmu nebo myšlenky
 • Hodina (Hod) – 60 minut, každá započatá hodina
 • Půlden (1/2 den) - více než jedna hodina, max. však 4 hodiny
 • Den - více než 4 hodiny, max. však 8 hodin
Co je to normostrana (NS) textu?

Normostrana (zkráceně NS) je standardizovaná strana textu o určitém počtu znaků (včetně mezer) a řádků. V českém prostředí je to rozsah textu v délce 1 800 úhozů (znaků a mezer), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

Počet znaků lze zjistit např. v programu MS Word -> záložka Revize -> Počet slov -> Znaky (včetně mezer).

Jaké výhody má účtování podle rozsahu zdrojového textu?

Hlavní výhodou je, že si sami můžete spočítat cenu překladu analýzou množství texty ve zdrojovém dokumentu. Cena uvedená v cenové nabídce/objednávce je pak totožná s cenou na faktuře.

DALŠÍ JAZYKOVÉ SLUŽBY, TECHNOLOGIE

Jaké další jazykové služby dodáváte?

Realizujeme jazykové, předtiskové a odborné korektury, grafické zpracování, multimediální zpracování, dabing, post-editing po strojovém překladu.

Složitější a technicky náročné projekty je připraven realizovat náš specializovaný tým IT odborníků.

Co je to lokalizace?

Lokalizace představuje službu, při kterém provedeme nejen lingvistický překlad textů, ale rovněž jeho přizpůsobení potřebám a zvyklostem lokálního trhu. Jedná se o komplexní proces, při kterém se produkt nebo služba pocházející z jednoho regionu přizpůsobuje jazyku, kultuře, trhu a normám regionu druhého. Zahrnuje tak například přizpůsobení časovému pásmu, měně, svátkům, genderovým rolím nebo odkazům na geografické názvy.

Cílem je dosáhnout takové úrovně lokalizovaného textu, aby se jevil jako by byl vytvořen přímo v rámci dané kultury. Lokalizace proto provádíme vždy v zemi, pro kterou je lokalizovaný produkt nebo služba určena. Důraz klademe nejen na přizpůsobení textu cílové kultuře a trhu, ale rovněž na faktickou správnost, přesnost a srozumitelnost přeloženého textu.

Lokalizujeme počítačový software, mobilní aplikace, uživatelskou dokumentaci, webové stránky, e-shopy, multimédia, hry. Spolupracujeme se specialisty z celé řady oborů – IT, automotive, elektrotechnika, medicínská technika, strojírenství. V rámci lokalizačního procesu využíváme celou řadu CAT nástrojů, data jsme schopni zpracovat ve všech běžně dostupných formátech.

Co jsou to překlady s podporou CAT?

CAT (Computer-Aided Translation) je zkratkou pro tzv. počítačem podporované překlady. 

Jedná se o databázový softwarový nástroj pro profesionální překladatele (nezaměňovat se strojovým překladem, např. Google Translator). Mezi nejrozšířenější CAT nástroje patří zejména Trados, SDLX, Memsource, memoQ, Across aj.

Kdy je vhodné CAT nástroje použít?

 • Při překladech textů, kde se opakují věty, formulace nebo fráze (i v menších obměnách). Často jde o technické dokumentace, smlouvy, webové stránky aj. 
 • Při překladech rozsáhlých textů nebo překladech v expresních termínech. CAT nástroje umožňují spolupráci týmu překladatelů, korektorů a kontrolorů a zajišťují jednotnost výsledného textu.
 • Při překladech, v nichž se opakovaně vyskytují klíčové výrazy firemní terminologie. Terminologické databáze lze vytvořit a používat pro jakýkoli obor nebo specializaci, CAT nástroje zajistí dlouhodobou konzistenci výsledných překladů.

Přínosy CAT nástrojů:

 • Výrazné snížení nákladů na překlady. V případě úplné nebo i jen částečné shody zaplatíte až o 70 % méně.
 • Další úspory zpracováním v grafických formátech (např. InDesign, PageMaker), při kterém odpadá nutnost opětovného převodu do HTML nebo DTP sazby.
 • Terminologická a stylistická jednotnost. Tuto konzistenci zajišťují i u dlouhodobých a rozsáhlých projektů, kdy na překladu pracuje více lingvistů současně.
 • Úspora času pro vyhotovení překladu. Umožňují práci více lingvistů současně, v případě opakování textu zkracují čas potřebný pro jeho překlad.

CAT nástroje lze využít i pro dříve vyhotovené překlady. Můžete tak těžit z jejich výhod i zpětně. 

Jaké typy kontroly kvality provádíte?

Jazykovou korekturu zpracovává další překladatel - rodilý mluvčí. Vždy dbáme na dodržení odborné terminologie výsledného textu, na vyžádání implementujeme i specifickou terminologii zákazníka. Každý překlad kontrolujeme v souladu s požadavky evropské normy EN 15038 – Překladatelské služby.

U každého překladu provádíme:

 • průběžnou kontrolu během procesu zpracování zakázky
 • kontrolní čtení vyhotovených překladů našimi interními editory
 • výstupní kontrolu před uzavřením projektu zaměřenou na řádné splnění všech jeho částí a připravenost pro předání zákazníkovi
Jaké typy tlumočení provádíte?

Zajišťujeme konsekutivní, simultánní, soudně ověřené a telefonické tlumočení. Na přání zajistíme i kompletní tlumočnickou techniku. Při výběru vhodného tlumočníka dbáme na jeho odbornost, profesionalitu, zkušenosti, reference a důslednou přípravu.

Tlumočíme nejen obchodní jednání, přednášky, veletrhy nebo konference, ale zkušenosti máme i s tlumočením na nejvyšší státní úrovni.

Jaké technologie při překladech využíváte?

Data zpracováváme v libovolných formátech podle přání zákazníka (např. MS Office, Adobe Acrobat, Adobe PageMaker, Adobe FrameMaker, Adobe Illustrator, InDesign, AutoCAD, CorelDRAW aj.). K dispozici máme celou řadu specializovaných softwarových CAT nástrojů (např. Trados, SDLX, Memsource, memoQ aj.). Spolupracujeme s profesionálním grafickým studiem, jsme tak schopní zpracovat jakýkoli grafický formát a zajistit případně i tisk a dopravu až k zákazníkovi.

PROCES OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ SLUŽBY

Můžete provést kalkulaci překladu webových stránek z internetového odkazu?

Ano, i na základě internetového odkazu vám rádi vyhotovíme nezávaznou cenovou nabídku. Kalkulace se v takovém případě bude týkat pouze viditelných textů. Pokud se na vašem webu vyskytují i skryté texty (např. metadata pro vyhledávače, SEO informace nebo data ve formulářích), upřednostňujeme dodání zdrojových souborů (.html, .php, csv aj.).

Jakým způsobem mám provést objednávku?

Objednávku můžete provést e-mailem, telefonem či pomocí on-line formuláře na stránce Poptávka. Navštívit nás samozřejmě můžete i osobně, naše kanceláře najdete v samém centru Brna. Adresu najdete na stránce Kontakty.

Co když chci svoji objednávku zrušit?

Objednávku lze bezplatně zrušit do 2 hodin od zaslání objednávky. V ostatních případech platí storno podmínky dle Všeobecných obchodních podmínek naší společnosti.

Jakým způsobem si vyzvednu vyhotovený překlad?

Způsob dodání si můžete zvolit při objednávce překladu. Nejčastěji doručujeme vyhotovené překlady e-mailem, ale je možné ji zaslat i poštou (obyčejnou nebo kurýrní) nebo vyzvednout osobně. Naše kanceláře se nachází v samém centru města Brna. Přesnou adresu najdete na stránce Kontakty.

Jakým způsobem proběhne platba?

Platbu za vyhotovený překlad nebo provedené tlumočení je možné provést oproti faktuře převodem na náš bankovní účet. Při dlouhodobé spolupráci můžeme fakturovat hromadně vždy všechny zakázky za daný kalendářní měsíc. Standardní doba splatnosti je 14 dní. Prodloužení splatnosti na 30 dnů i více je předmětem individuální dohody.

ZÁRUKY KVALITY, GARANCE ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

Jak zajišťujete odbornou kvalitu služeb?

Spolupracujeme výhradně s profesionálními lingvisty, kteří se specializují na konkrétní obory a terminologii. Jejich kvalitu a odbornost prověřujeme na začátku spolupráce i v jejím průběhu. Každý překlad u nás prochází kontrolním čtením našimi interními editory. Máme tak neustále přehled o kvalitách našich lingvistů a současně neustále zvyšujeme kvalitu našich jazykových služeb a dlouhodobě udržujeme jejích vysokou úroveň.

V případě rozsáhlejších projektů nebo zakázek v expresních termínech sestavujeme tým nebo týmy lingvistů, grafiků a dalších specialistů. Realizační tým je připraven pracovat dle požadavků zákazníka 24 hodin 7 dnů v týdnu.

Poskytujete záruky?

Samozřejmě, poskytujeme záruky na kvalitu překladu, tedy správně použitou odbornou terminologii, gramatickou správnost i stylistickou úroveň překladu dle účelu použití. U expresních překladů garantujeme dohodnutou dobu dodání.

V čem jste jiní než ostatní jazykové agentury?

Kromě vysoké kvality jazykových služeb si zakládáme na flexibilním přístupu k zákazníkovi a přátelské komunikaci. Zákazníka považujeme za partnera a preferujeme dlouhodobý vztah založený na vzájemné důvěře a spokojenosti.

 • Víme co a jak dělat. V oboru jazykových služeb jsme profesionálové. I tak se ale neustále vzděláváme.
 • Jednáme férově mezi sebou i s našimi zákazníky a dodavateli. Můžete nám věřit. Nic netutláme.
 • Víme, že naše překlady musí našim zákazníkům v prvé řadě přinášet užitek a plnit jejich cíle.
Jakou mám jistotu, že moje texty zůstanou důvěrné?

Veškeré poskytnuté materiály a informace považujeme za důvěrné. Zachováním mlčenlivosti zavazujeme smluvně všechny zaměstnance i dodavatele. Garanci zachování důvěrnosti informací rádi poskytneme i smluvně.

Vzorový překlad zdarma!

Přesvědčte se sami o kvalitě našich překladů a nechejte si vyhotovit vzorek překladu zdarma

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Napište nám e-mail

Napište nám a nechejte si vyhotovit nezávaznou cenovou nabídku

NK Langa | Translations, Editing, Localization

Zavolejte nám

Pro rychlejší informace o našich překladatelských a tlumočnických službách nám zavolejte
NK Langa | Translations, Editing, Localization